H A K K I M I Z D A | O K U L U M U Z | K A D R O M U Z | S O S Y A L    İ M K A N L A R I M I Z | O N L İ N E    K A Y I T | M E Z U N L A R I M I Z | M E V Z U A T | İ L E T İ Ş İ M |

GAZETE MANŞETLERİ


 


Hava Durumu

ANTALYA

Ziyaretçi Sayısı

Counter

KAT HİZMETLERİ

KAT HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

            Konaklama işletm  elerinin en önemli ve temel fonksiyonu olan  konaklama hizmetlerinin kaliteli ve konuk beklentilerine uygun olarak yerine getirilmesi, büyük ölçüde Kat Hizmetleri bölümünün başarısına bağlıdır. Kat Hizmetleri bölümünün başarısı ise araç gereç temini yanında kalifiye eleman yeterliliğine bağlıdır.
           
            Ülkemizde otelcilik sektörüne yönelik eğitim veren mesleki eğitim kurumlarında sayısal olarak artış olmasına rağmen Kat Hizmetleri bölümüne ayrılan kontenjanların sektörün ihtiyaçları karşılamaktan çok uzaktadır. Bu olumsuz tablodan dolayı gerek yetişmiş ara eleman bazında gerekse orta kademe yöneticiliği bazındaki eleman eksikliği hissedilir boyutlardadır.

            Bilindiği gibi, ara eleman ya da orta kademe yöneticisinin belli bir konuda mesleki bilgi ve beceri yanında yönetsel bilgiye de ihtiyaçları vardır. Oysa ülkemizde verilen mesleki eğitimler ya üst düzey yönetsel bilgiler ya da çok teknik bilgilere yönelik olarak yapılmaktadır.

            Kat Hizmetleri Eğitimi; teknik ve yönetsel bilgi ve beceriler, eğitim dönemi içinde son derece iyi harmanlayarak verilmektedir. Bundan dolayı eğitim kurumumuzu başarıyla bitiren mezunlarımız içinde mesleki kariyerleri en hızlı gelişen Kat Hizmetleri Bölümü mezunlarımızdır.


Kat Hizmetleri Teknikleri ve Uygulaması

 
Türkiye'de Konaklama Hizmetleri alanında uluslar arası standarda ulaşabilmesi, bilinçli eğitim ve bu eğitimin uygulamaya yansıtılması ile mümkündür.
 
İnsan sağlığının korunmasına yardımcı olacak ortamlar yaratmak temizlik ve temizliğin sürekliliğiyle mümkündür. Kat Hizmetleri, insana hizmet veren her alanda olduğu gibi özellikle otelcilik ve turizm alanında olması gereken bir alandır.
 
Bu ders ile öğrenciler; kat hizmetleri alanının işlevlerini, amaçlarını ve önemini öğrenir ve uygular.
 
GENEL AMAÇLAR
 
Bu program öğrencilerin;
 
1- Kat hizmetlerinde organizasyon işlemlerini ve diğer bölümlerle olan ilişkilerini tanımalarını,
2- Kat hizmetleri bölümü personelinin, özelliklerini ve görevlerini tanımalarını,
3- İyi bir otel personeli olabilmek için görgü kurallarının, iletişim ve diksiyonun önemini kavramalarını,
4- Temizlik araçlarını, kullanım alanlarına göre tanıyarak, satın alınmasında ve kullanılmasında dikkat edilmesi gereken kuralları kavramalarını,
5- Kat hizmetlerinde kullanılan temizlik ilâçlarının özelliklerini, kullanım alanlarını tanımalarını,
6- Kat hizmetlerinde kullanılan temizlik ilâçlarının satın alınmasında dikkat edilecek kuralları kavramalarını,
7- Temizlik metotlarını tanıyarak çeşitli yüzey ve döşemelerin temizliğini kurallarına uygun yapmalarını,
8- Kat ofisini tanımalarını ve kurallarına uygun düzenlemelerini,
9- Misafir odalarının temizlik işlemlerini kurallarına uygun yapmalarını,
10- Çamaşırhaneyi ve burada çalışan personelin görev ve sorumluluklarını tanımalarını
11- Kat hizmetlerinde kullanılan temizlik araçlarını ve temizlik ilâçları hakkındaki genel bilgileri  kavramalarını,
12- Kat hizmetlerinde kullanılan temizlik araçlarını ve temizlik ilâçları hakkındaki genel bilgileri uygulamalarını,
13- Temizlik metotlarını tanıyarak, çeşitli yüzey ve döşemelerin temizliğini kurallarına uygun yapmalarını,
14- Kat ofisini tanımalarını ve kurallarına uygun düzenlemelerini,
15- Misafir odalarının temizlik işlemlerini kurallarına uygun yapmaları amaçlamaktadır.

ÇAMAŞIRHANE VE DEKORASYON

         Türkiye'de konaklama hizmetleri alanında uluslar arası standarda ulaşılması, iyi yetişmiş bilinçli kalifiye elemanların vereceği hizmet ve destekle mümkündür.
           
         İnsan sağlığının korunmasına yardımcı olacak ortamlar yaratmak temizlik ve temizliğin devamıyla mümkündür. Kat hizmetleri, insana hizmet veren her alanda olduğu gibi özellikle otelcilik ve turizm alanında olması gereken bir alandır.
 
           Bu ders ile öğrencilere çamaşırhane ve kuru temizleme işlevleri, dekorasyon, çiçeğin önemi, kat hizmetleri bölümünde iş güvenliği ve ilk yardımın önemi uygulamalı olarak verilir.
 
          Çamaşırhane Uygulamaları ve Dekorasyon Dersi haftada  ders 4 saati uygulanmak üzere hazırlanmıştır.

GENEL AMAÇLAR
 
Bu program öğrencilerin;
 
1.  Çamaşırhaneyi ve çamaşırhane personelini  tanımalarını,
2.  Çamaşırların yıkama, kullanma sayılarının, yıpranma paylarını hesaplamalarını,
3.  Yatak sayısına göre çamaşırhanede bulunması gereken araçları tanımalarını,
4.  Otel çamaşırlarına uygulanan işlemleri kavramalarını,
5.  Misafir çamaşırlarına uygulanan işlemleri kavramalarını,
6.  Kuru temizleme bölümü ve bölümde yapılan iş ve işlevleri kavramalarını,
7.  Leke ve leke çıkartma metotlarını kavramalarını,
8.  Dekorasyon hakkında bilgi sahibi olmalarını,
9.  Otelde çiçeğin önemi ve çiçek düzenlenirken dikkat edilmesi gereken noktaları    kavramalarını,
10. Kat hizmetleri bölümünde iş güvenliği ve ilk yardım konularını kavramalarını,
11. Zararlılarla mücadelenin önemini kavramalarını  amaçlamaktadır.Atatürk Köşesi

MEB HABER

 

© 2006-2011 Pegasos World Otel İçi Sorgun / Manavgat / ANTALYA - Manavgat // ANTALYA- Tüm hakları saklıdır..
Tel: 0242 756 98 00 \ Dahili : 5058 Fax: 0 242 756 97 98 E-Posta :info@pegasosturem.com Panel| |İK Panel|